логотип

Айлыкка чейин кредит

Маалымкатсыз жана кепилдиксиз

түз эле тиркемеде!

счастливый абонент

Кредитти кантип
алса болот?

как получить кредит

Мой О!»
тиркемесине катталыңыз.

Онлайн-өтүнмөнү толтуруңуз.

Биринчи жолжоболоштурууда
кеңседе келишимге кол коюңуз;

Кийинки кредиттерди ыңгайлуу
убакта үйдөн чыкпастан жолжоболоштуруңуз!

Шарттар:

кошелек

Сумма:

500 сомдон 5000 сомго чейин

кошелек

Срок:

30 күн

Доскредобанк

Кредит «Дос-Кредобанк» ААК тарабынан берилет.
Банк кредит берүүдөн баш тартууга укуктуу.

Кредитти кантип төгүү керек?

Кредит боюнча тиркемеде маалыматтарды карап жана төлөмдөрдү «Мой О!» аркылуу тез жана ыңгайлуу жүргүзүңүз.

Мой О!

Муну билүү пайдалуу

Кредитти кантип алса болот?

спойлер

«Мой О!» тиркемесинин 3 айдан кем эмес колдонуучулары жана «О!Деньги» капчыгынын идентификацияланган колдонуучулары болгон 23 жаштан өйдө КРнын жарандары ала алат.

Кредит берүүнүн шарттары кандай?

спойлер

500 сомдон 5 000 сомго чейинки көлөмдөгү кредит 30 күнгө берилет. Комиссия кредиттин суммасынын 10%ын түзөт.

Кредитти алуу үчүн кандай
документтер керек?

спойлер

Паспорт гана. Эч кандай маалымкатсыз жана кепилдиксиз.

Мен кредитти канчалык көп
жолу ала алам?

спойлер

Келишимге кол коюлгандан кийин кредит боюнча карызы жок болгон учурда, жыл бою кааалаган убакытта кеңсеге кошумча келип кетүүлөрсүз кредитти алса болот.

Кредитти кантип жана
качан төгүү керек?

спойлер

30 күндүн ичинде «О!Деньги» капчыгы аркылуу каалаган ыңгайлуу убакытта. Туум эсептелип калбашы үчүн төлөмдү 30-күнү саат 16:00гө чейин жүргүзүү керек.

Кредитти төлөөнүн мөөнөтү өтүп
кетсе эмне болот?

спойлер

30 күндүн ичинде төлөнбөгөн учурда кредиттин суммасынан күнүгө 0,1% өлчөмүндө туум эсептелери каралган.


Доскредобанк
счастливый абонент

Айлыкка чейин кредит

Маалымкатсыз жана

кепилдиксиз түз эле тиркемеде!

Кредитти кантип алса болот?

как получить кредит

«Мой О!»
тиркемесине катталыңыз.

Онлайн-өтүнмөнү толтуруңуз.

Биринчи жолжоболоштурууда кеңседе
келишимге кол коюңуз;

Кийинки кредиттерди ыңгайлуу убакта
үйдөн чыкпастан жолжоболоштуруңуз!

Шарттар:

кошелек

Сумма:

500 сомдон 5000 сомго чейин

кошелек

Мөөнөтү:

30 күн

эллипс
Доскредобанк

Кредит «Дос-Кредобанк» ААК тарабынан берилет.
Банк кредит берүүдөн баш тартууга укуктуу.

эллипс
Мой О!

Кредитти кантип
төгүү керек?

Кредит боюнча тиркемеде маалыматтарды карап жана төлөмдөрдү «Мой О!» аркылуу тез жана ыңгайлуу жүргүзүңүз.

эллипс

Муну билүү пайдалуу

Кредитти кантип алса болот?

спойлер

«Мой О!» тиркемесинин 3 айдан кем эмес колдонуучулары жана «О!Деньги» капчыгынын идентификацияланган колдонуучулары болгон 23 жаштан өйдө КРнын жарандары ала алат.

Кредит берүүнүн шарттары кандай?

спойлер

500 сомдон 5 000 сомго чейинки көлөмдөгү кредит 30 күнгө берилет. Комиссия кредиттин суммасынын 10%ын түзөт.

Кредитти алуу үчүн кандай документтер керек?

спойлер

Паспорт гана. Эч кандай маалымкатсыз жана кепилдиксиз.

Мен кредитти канчалык көп жолу ала алам?

спойлер

Келишимге кол коюлгандан кийин кредит боюнча карызы жок болгон учурда, жыл бою кааалаган убакытта кеңсеге кошумча келип кетүүлөрсүз кредитти алса болот.

Кредитти кантип жана качан төгүү керек?

спойлер

30 күндүн ичинде «О!Деньги» капчыгы аркылуу каалаган ыңгайлуу убакытта. Туум эсептелип калбашы үчүн төлөмдү 30-күнү саат 16:00гө чейин жүргүзүү керек.

Кредитти төлөөнүн мөөнөтү өтүп кетсе эмне болот?

спойлер

30 күндүн ичинде төлөнбөгөн учурда кредиттин суммасынан күнүгө 0,1% өлчөмүндө туум эсептелери каралган.